MUDr. Václav Ravlyk, MBA

+420 465 530 419

Ordinační hodiny:  PO / ÚT / ST / ČT / PÁ

Odborníci u nás i ve světě řeší problémy se zajištěním moderní kardiologické péče pro pacienty. Jedná se mimo jiné o vytvoření optimální sítě pracovišť od moderních kardiologických a kardiochirurgických center ve velkých nemocnicích až po síť regionálních kardiologických ambulancí a kardiologických rehabilitačních a lázeňských center.

Moderní kardiologická ambulance musí být schopna v terénu diagnostikovat a zahájit léčbu srdečních onemocnění, kontrolovat účinky léčby, načasovat jiné způsoby léčby, např. katetrizační postupy, kardiochirurgické zákroky apod., které musí být provedeny za pobytu klienta - pacienta v nemocnici. Tuto ambulanci by měli co nejdříve navštívit nemocní propouštění z nemocničního lůžka po léčbě akutních srdečních příhod nebo po operaci srdce. Pro zajištění komplexní péče o naše klienty je nutné, aby kardiologická ambulance úzce spolupracovala s jinými ambulantními odborníky, jako jsou praktiční lékaři, internisté, neurologové, plicní a cévní lékaři apod.


  • Znáte své srdce?
  • Je Vaše srdce spokojené a poskytuje Vám dobré služby?
  • Chcete Vaše srdce více poznat a porozumět mu?
  • Chcete aby Vám srdce sloužilo dobře a dlouho?
  • V čem mi může současná kardiologie pomoci?

Pokud hledáte odpovědi na podobné otázky, nabízíme naše stránky.